मित्रानो आपल्या पैकी बऱ्याच भाज्या खायला खूप आवडते पण आपल्या पैकी बऱ्याच जणांना काही भाज्याची नावे माहित नसतात बहुदा त्यांनी ती पाहिलेली नसतात. म्हणून त्यांना भाज्यान बद्दल माहिती मिळावी या साठी आम्ही या लेखात सर्व भाज्याची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पद क्र.

मराठी नाव

इंग्रजी नाव

1

पालक

Spinach

2

मेथी

Fenugreek

3

बटाटा

Potatoes

4

वांगी

Eggplant

5

कारले

Bitter gourd

6

दुधी भोपळा

Bottle gourd

7

घेवडा

Fava beans

8

गवार

Cluster beans

9

भेंडी

Lady finger

10

टमाटर

Tomato

 

11

कोबी

Cabbage

12

फुलकोबी

Couliflower

13

मुळा

Radish

14

शेपू

Dill

15

अळुचे पान

Colacassia

1.पालक - Spinach

Vegetables Name in Marathi

2.मेथी - Fenugreek

Vegetables Name in Marathi

3. बटाटा - Potatoes

Vegetables Name in Marathi

4.वांगी - Eggplant

Vegetables Name in Marathi

5. कारले - Bitter gourd

Vegetables Name in Marathi

6. 
दुधी भोपळा - Bottle gourd

Vegetables Name in Marathi

7.घेवडा - Fava beans

Vegetables Name in Marathi


8.गवार - 
Cluster beans

Vegetables Name in Marathi

हे पण वाचा -


Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने