श्री विठ्ठलाची आरती
          
       
खाली आम्ही दिली आहे श्री विठ्ठलाची आरती मराठी / Vitthalachi Aarti Marathi  दिली आहे. तशीच पांडुरंगाची आरती पण दिली आहे.

श्री विठ्ठलाची आरती | पांडुरंगाची आरती | आरती विठ्ठलाची युगे अठ्ठावीस विटेवरी ऊभा ।

वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा । 

कुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा ।

चरणी वाहे भीमा उद्धारी जगा ।। 

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।

रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।धृ. ।।तुळसी माळा गळा कर ठेवुनी कटी ।

कांसे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी ।

देव सुरवर नित्य येती भेटी ।गरूड हनुमंत पुढे उभे राहती ।।

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।

रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।१।।धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा ।

सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ।

राई रखुमाबाई राणीया सकळा ।

ओवळिती राजा विठोबा सावळा।।

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।

रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।२।।ओवाळू आरत्या कुर्वड्या येती ।

चंद्रभागेमाजी सोडुनिया देती ।

दिंड्या पताका वैष्णव नाचती ।

पंढरीचा महिमा वर्णावा किती ।।

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।

रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।३।।आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती ।

चंद्रभागेमध्यें स्नाने जे करिती।। दर्शनहेळामात्रें तया होय मुक्ती।

केशवासी नामदेव भावे ओंवळिती।।

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।

रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।४।।Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने