मराठी सुविचार


नमस्कार मित्रांनो तुमच्यासाठी आम्ही मराठी सुविचार छोटे आणले आहेत. तसेच आम्ही इथे चांगले विचार विद्यार्थ्यांसाठी / Good Thoughts in Marathi For Students पण दिले आहेत. तसेच यशाचे प्रेरणादायी सुविचार मराठी / Motivational Quotes in Marathi For Success पण आम्ही इथे दिले आहेत. 

Marathi Inspirational Quotes on Life Challenges

" स्वताच्या नजरत चांगले रहा लोकांचे काय ते तर देवाला पण नावं ठेवतात "

" तारुण्याचा जोम अंगी आहे तोवरच कोणतीही गोष्ट शक्य होईल कार्याला लागण्याची अंत्यत उचीत अशी हीच वेळ आहे "

" तुम्ही प्रत्येक वेळेस नविन चुक करत असाल तर समजा तुमची प्रगती होत आहे "

" सारी शक्ती तुमच्या आत दडलेली आहे तुम्ही काहीही आणि सारे काही करु शकता "

Good Thoughts in Marathi For Students


" पैसे नसलेल्या मानसापेक्षा स्पप्न नसलेला माणुस जास्त गरिब असतो "

" न मिळालेल्या गोष्टीचा विचार करुन दुःखी होण्यापेक्षा जे आपल्याकडे आहे त्यात आनंदात जगणे म्हणजे खरे आयुष्य होय "

" खुश राहायचा एकच मंञ ॐ दुर्लक्षाय नमः"

" खेळ असा दाखवा की जिंकता आल नाही तरीआपली छाप सोडता आली पाहिजे "

" जिंकण्यासाठी शिकण्याची सवय लागावी लागेल "

" शिक्षणाचा अर्थ फक्त नोकरी मिळवणे असा नाही "

" आळस नावाची गोष्ट नसती तर सगळे यशस्वी झाले असते "

" आळसा माणसाचा शञु आहे तर मेहनत मित्र "

" कोणतेही काम करताना लोक काय म्हणतील याचा विचार करु नका 
कारण लोक हसायला येतील पोसायला नाही "

" जबाबदारीची जाणीव असली की सकाळी उठायचा कंटाळा येत नाही "

" आपल्या मागे होणारी आपली चर्चा आणि आपली बदनामी हीच आपली खरी प्रगती आहे "

" कौतुक हा शब्द खुप छोटा आहे पण ते करायला मन मात्र खुप मोठं लागतं "

" स्वाभिमानाचा लिलाव करुन माठे होण्यापेक्षा अभिमानाने लहाण राहणे कधीही चांगले "

" समाज हा सरळ विचार का करणार्या लोंकामुळे सरळ राहत नसुन वाकडा विचार करणार्या लोकांमुळे राहत असतो "

" आंनदी राहण्याचा साधा एकच मंञ आहेआपेक्षा स्वता कडुनच ठेवा समोरच्या कडून नको."

" एखादया एरियाचे भाई होण्यापेक्षा एखाद्या कंपनीचे BOSS व्हा घरच्यांना बर वाटेल "

" पैसे खर्च करताना जर तुम्ही सारखा विचार करत असाल , तर याचा अर्थ तुम्ही कष्टाचा पैसे कमवताय "

" उगवणा-या सुर्याचे आणि पळना-या घोड्याचे चिञ भिंतीवर लावुन प्रगती होत नसते प्रगती करण्यासाठी सुर्योदयाच्या आधी उठुन घोड्याचे वेगाने कष्टाची दौड करावी लागते "

" स्वता शी वाद घालाल तर उत्तरे सापडतील दुस-याशी वाद घालत बसाल तर असंख्य प्रश्न निर्माण होताल "

" प्रयोग करा प्रयत्न करा, यश दिसेना तर प्रयत्न करण्याच्या पदधतीत बदल करा "

" जीवनातले सर्वात चांगला पुस्तक मापण स्वतः आहोत फक्त स्वता ला वाचणे माणि समजणे बाकी आहे "

" यशामागे कधीही रहस्य वगैरे नसते प्रचंड मेहनत असते "

" चमत्कार हे नेहमी मेहनत करणान्या माणसाच्या आयुष्यात होतात "

" जेवढी मोठी स्वप्ने असतात, तेवढ्याच मोठया अडचणी येतात आणि जेवढ्या मोठ्या अडचणी येतात यश सुदधा तेवढच मोठं मिळत "

Motivational Quotes in Marathi For Success


" परिस्थीती अजून सोपी होणार नाही तुम्हाला अजून सामर्थवान व्हावे लागेल "

" अनेक वेळा चांगले क्षण हे कठोर प्रसंगाच्या वेषभुषेत येतात "

" आठवड्याच्या सुट्टीसाठी नाहीतर स्वप्नांसाठी काम करणार्यांना शुभेच्छा "

" नेतृत्व म्हणजे नुसताच गाजावाजा करणारी शक्ती नव्हे तर 
लोकांना सशक्त करणे म्हणजे नेतृत्व "

" भितीला टाळाल तर ती वाढत जाते भीतीनचा सामना कराल तर ती पळुन जाते "

" तुम्हाला हे आयुष्य मिळालय कारण तम्ही हे आयुष्य जगण्यासाठी पुरेसे समर्थ आहात "

" जो स्वताच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करत असतो त्याला दुसर्याचे वाईट करण्यासाठी वेळच मिळत नाही "

" स्वतावर विश्वास ठेवायला शिका तरच जग तुमच्यावर विश्वास ठेवेल "

" सगळेच धडे शाळेच्या पुस्तकातुन शिकायला हवेत असे काही नाही, काही घडे हे अनुभवातुन शिकावे लागतात "

" काम हे आज पासुनच सुरु होत असते. उदयापासुन सूरु होतो तो टाईमपास "

" कष्ट ही अशी शक्ती आहे की ती माणसाची क्षमता तपासते आणि विकासाच्या मार्गावर नेते "

" रात्री शांत झोप त्यानांच येते जे दिवसभर प्रामाणिक असतात "

" जेवढे मोठे स्वप्न तेवढ्याच मोठ्या अडचणी "

" धन्य ती मराठी शाळा जिणे अनेक पालकांला इंग्रजी शाळेची फी भरायच्या लायकीचे बनविले "

" व्यावसायात तोंडात साखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेऊन काम करायचे असते "

" तुम्हाला जर श्रींमत व्हायचे असेल तर आधी विचाराने श्रींमत व्हा "

" खरी स्वप्ने तीच असतात जी तुम्हाला झोपु देत नाहीत "

" तुम्ही चांगलं केलं तरी लोक बोलतील, वाईट केलं तरी लोक बोलतील "

" प्रत्येक मोठ्या गोष्टीची सुरुवात शुन्यातुन झालेली असते "

" जर लोक तुम्हाला वेडा समजत असतील तर समजुन जा तुम्ही योग्य रस्त्याने चाललाय "

" इथे केलेल्या चुका इथेच सुधारुण जायचे आहे "

" चुकचाल तरच प्रगती कराल "

" शिकण्याची भुक हीच सर्वात मोठी भूक आहे "

" दारावर घोड्याची नाळ लाऊन यश मिळत नाही यश मिळविण्यासाठी स्वताच्या दोन्ही पायात नाळ लावावी लागते "

" सल्ला हा नेहमी स्पस्टवक्त्याकडून घ्यावा गोडबोल्या कडून नाही "

" आपण जे देतो ते आपल्याकडं परत येत त्यामुळे चांगल धा चांगलच मिळेल "

Marathi Inspirational Quotes on Life Challenges

" स्वप्न जेवढे उंच आणि मस्त आसतात ना त्यासाठी परिक्षाही तेवढ्याच जबरदस्त आसतात "

" जग गरजे नुसार चालत आसतं थंडीत ज्या सुर्याची वाट बघितली जाते त्यालाच उन्हाळ्यात शिव्या दिल्या जातात तुमची किंमत तेव्हाच होईल जेव्हा तुमची गरज असेल "

" माणसाचे खरे रूप तेव्हाच दिसतो जेव्हा तो नशेत आसतो मग ती नशा पदाची उंचाची पैशाची रूपाची अथवा दारूची "

" प्रोत्साहण ही अशी गोष्ट आहे ज्याने सामान्य माणुस देखील असामान्य काम करू शकतो "

" स्मितहास्य ही अशी वक्ररेशा आहे जी अनेक गोष्टी सरळ करते "

" आयुष्यात एकच करा ज्यांनी जिंकायला शिकवल त्यांना हरवण्याचा पर्यत्न करू नका "

" कडु बोलणार्याचा मधही खपत नाही आणि गोड बोलणार्याच्या मिर्चा पण खपतात "

" शुन्यातुन निर्माण करणार्याला हारण्याची भिती नसते "

" स्वताचे घर गळत आसताना पण पावसाची आपेक्षा करतो तो शेतकरी "

" काय करायचे हे ठरले की कसे करायचे याचा मार्ग सापडतो "

" गरूडा इतके उडता येत नाही म्हणुन चिमणी उडायचे सोडत नाही "

" स्वताच्या मेहनती वर विश्वास आसणार्या माणसाला आपला प्रतिस्पर्धी काय करतोय याची अजिबात पर्वा नसते "

" दुसर्याच्या चुकाकडे लक्ष देण्याएवजी स्वताच्या चुकाकडे लक्ष द्यायला हवे तरच लवकर पुढे जाऊ "

" चांगली भुमिका चांगले ध्येय आणि चांगले विचार आसणारे माणसे कायम लक्षात आसतात "

" काजु बदाम खावुन अक्कल येते का नाही माहित नाही पण धोका खाऊण नक्कीच येते "

" जाहिरत नेहमी सुखाचीच करा दःखाची नको कारण जगात सुख खरेदी करणारेच जास्त आहेत "

" दोष लपावला की मोठा होतो आणि कबुल केला की नाहीसा होतो "

" आपल्यावर झालेल्या टिकेला घाबरू नाका कारण टिकेला जो टिकतो तोच जगात टिकतो "

" मी रक्ताच्या नात्यापेक्षा विचारांच्या नात्याला अधिक प्रबळ मानतो "

" दान दिल्यावर जे लक्षात राहत नाही तेच खरं दान "

" परिस्थीतीशी टक्कर देणे हे शैर्य तर जुळवा जुळव करणे हे चातुर्य आहे "

" भगवंत योग्य तेच देत आसतो आपण जास्त मागत आसतो त्यामुळे ते कमी वाटते "

" सरस्वती चा आनादर केला तर लक्ष्मी तुम्हाला उपयोगी पडणार नाही "

" जितक्या आंनदाने घरी जाता तितक्याच आंनदाने ऑफिस ला पण जा "

" गुरूवर भक्ती श्रद्धा निष्ठा ठेवावी त्याची परिक्षा पाहु नये "

" हिमंत नाही तर किमंत नाही विरोधक नाहीत तर प्रगतीही नाही "

" विचाराने विचाराला विचारलेला विचार म्हणजे सुविचार होय "

" जर तुम्ही असा माणुस शोधताय जो तुमचे आयुष्य बदलेल तर आरशात जाऊण पहा "

" काही उड्या जमतात काही फसतात उडी जमली किंवा फसली तरी दोन्ही बाबतीत ते अनुभवाचे माप पदरात टाकतात "

" चूक पाठीसारखी असते दुसऱ्याची दिसते स्वतःची कधीच दिसत नाही "

" आयुष्यात संपण्यासारखे काहीच नसते एक नवीन सुरुवात तुमची वाट पाहत असते "

" अचूक परिस्थितीत संस्कारांची योग्य शिकवण मिळाली कि आयुष्याची जडण घडण योग्य प्रकारे होते "

" स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढणं हे हरलेल्या माणसाच्या जिवंतपणाची निशाणी आहे "

" काट्यावरून चालणारी व्यक्ती ध्येयापर्यंत लवकर पोचते कारण रुतणारे काटे पायाचा वेग वाढवतात "

मराठी सुविचार छोटे


" आयुष्यात सगळ्यात महाग गोष्ट म्हणजे आनंद "

" हरतो तोच हजारो तक्रारी करतो आणि जिंकतो तो हजारो प्रयत्न करतो "

:" विचार काय करतोस काहीतरी करून दाखव वेळ जाईल निघून प्रवाहामध्ये तरुण दाखव "

" सोडून देऊ नका सुरवात नेहमीच कठीण असते "

" माणसाजवळ पत हवी , ऐपत हवी आणि दुनियेला ठोकर मारण्याची जिगर हवी मगच दुनिया तुमच कौतुक करेल "

" सत्याचा शेवट सुख समाधानाच्या मार्गाने होतो "

" ज्याला शिस्त नाही त्याला यश नाही "

" श्रीमंतीचा मंत्र शाळेतुन नाही तर अनुभवातून मिळतो "

" संकट हे बुडवण्यासाठी नाही तर पोहायला शिकवण्यासाठी येते "

" पैशाने श्रीमंत व्ह्याचे असेल तर आधी विचाराने व्हा "

" या जगात सर्वजण एकमेकाला कॉपी करतात "

" पळत राहा, लढत राहा आणि जिकंत राहा "

" सर्वजण मजा करण्यात व्यस्त असतील तुम्ही कष्ट करण्यात व्यस्त राहा "


हे पण वाचा - 

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने